VI ÄR KYRKA SVERIGE

Creative solutions, creative results.

Under hösten 2013 bildade en grupp katoliker, från olika delar av Sverige, föreningen Vi är kyrka Sverige. VäkS


En plattform för katoliker som längtar efter
* samhörighet och kontakt med reflekterande troende
* en aktiv strävan att tolka tidens tecken
* ett vardagligt socialt engagemang
* en generös och välkomnande kyrka där alla döpta kan ta del i
eukaristin, oavsett familjekonstellation.

Utifrån andra Vatikankonciliets dokument vill vi mötas i
bibelstudier, seminarier, bön, praktiskt och socialt arbete.
Vi vill föra en mångsidig, engagerad och respektfull dialog
kring frågor såsom
* samarbete och gemenskap i kyrkan
* relationen mellan lekfolk och kyrkans vigda ämbetsbärare
* jämlikhet mellan män och kvinnor
* kvinnors kallelser till kyrkans vigda ämbeten
* HBTQ-personers situation i kyrkan
* situationen för skilda och omgifta

I en levande och trovärdig kyrka får alla viktiga frågor plats.
Kärleken till Kristus och evangeliet är rörelsens centrum
och alla som söker detta centrum är välkomna.

VÄLKOMNA
VI ÄR KYRKA SVERIGE INBJUDER TILL SYNODSAMTAL
ONSDAGEN DEN 12 OKTOBER KL 19.00


Inledning av Magdalena Dahlborg
Hur har det gått med synodarbetet i stiftet?
Magdalena Dahlborg har bevakat synoden i stiftet för tidskriften Signum.
För ett år sedan (oktober 2021) hade föreningen Vi är kyrka ett inledande zoommöte om synoden.
Då hade arbetet knappast påbörjats i stiftet. Vad hände sen?
Hur stort blev engagemanget och vilka frågor var viktiga i församlingar och grupper?
Vad har tagits med i med i stiftets sammanfattning och vad
kom sedan vidare i Nordiska biskopskonferensens sammanfattning.
Efter inledningen blir det tillfälle till frågor och samtal.

Samarbete med Bilda
Anmälningar här:
https://www.bilda.nu/arr/1152380/hur-har-det-gatt-med-synodarbetet-i-stiftet-809485


______________________________

Stockholm 6 augusti:
Tal av Philip de Croy:


Ikväll fick jag gästtala i Kärlekens mässa. Presenterad som författare och teolog/thanatolog men kanske var jag mest bara en medmänniska med rötter och hjärta i katolsk tradition. Tacksam till dem som bjöd in, inspirerade och bar. Så vad var det jag sa? Ja, ungefär eller ganska exakt detta:

"Som thanatolog talar jag oftast om döden. Men ikväll får jag istället möjlighet att säga något om livet
och jag tar hjälp av Salomos vishet 11:24
”Du älskar allt som finns till och avskyr ingenting av det du skapat, ty du skulle aldrig ha gett gestalt åt något du hatade”
Och just så är det - Gud kallar oss till liv just som vi är.
Till fulla liv, inte halva.
Till öppna liv, inte dolda.
Till liv i upprättelse, inte krökta i skam.
Eller som den som den katolske prästen Wilfrid Stinissen sa det:
”Det är varje människas innersta önskan att bli bejakad som den hon är och att vara innerligt älskad.”
Som den hon är.
Därför gick jag igår för tjugonde året i paraden,
men för första gången i en sektion med andra katoliker som vägrar att göra skillnad på människor.
Men i allt för många rum sitter människor som av sin egen kyrka eller i en annan trosgemenskap fått lära sig
att världen skulle vara bättre om de var döda än om de var sig själva.
Nog för att jag forskar på teologi i allmänhet och döden i synnerhet
men teologi som dödar är bara dålig teologi.
Och som den helige Fadern, påve Franciskus säger så är en selektiv kyrka inte vår heliga moderkyrka utan en sekt
och en sådan vill inte jag vara del av.

Så, Heliga Sankt Sebastian
- var en sköld mot de tankar, ord, gärningar och underlåtelser som likt pilar attackerar våra kroppar och förminskar våra själar.
Heliga Maria Guds moder, och himlens drottning,
- låt ditt ljus skingra mörkret, torka alla våra tårar och bed för oss när vi själva inte orkar eller törs.
Gud,
- låt Din röst som kallar oss till din heliga kyrka dränka bruset från alla de som säger att vi inte är välkomna.
-Påminn oss om att vi är älskade och att det är kärleken som sätter solen och de andra stjärnorna i rörelse."

_____________________________________


Dags att bekänna färg.
Straighta och queera katoliker som, i solidaritet med barn, bröder, systrar, släkt och vänner,
manifesterade för alla människors värdighet och samlades i år i en gågrupp under denna banderoll:Aktuellt

 


Från The Tablet

ANNE BOOTH
After the lockdown I am trying to return to Mass but I am not sure they want the real me

I loved my childhood Catholic home. My Irish parents hung pictures of saints next to family photographs. Statues of parishioners would think. They insisted I wore American Tan tights and court shoes and my mother’s skirt and blouse and jacket to Mass, and because I loved them, and did not want to worry them, I obediently changed. I felt like a freak at Mass, and I knew that I looked odd. My joy and optimism and new confidence disappeared. I could no longer be myself with my beloved parents anymore, and all my attempts to talk to them about what I had learnt from my studies or the people I had met when I was away went nowhere.
Our Lady, St Patrick, St Bernadette and Padre Pio were on the mantelpiece and sideboard and on top of the TV. We went to Mass, Benediction, Stations of the Cross and Confession at every opportunity, and to Lourdes and Walsingham and Knock on pilgrimage. I prayed to my guardian angel morning and evening, the Morning Offering every morning, and every night we prayed the Rosary together. We prayed for the living, but also for anyone who had died and was hoping for support as they waited in Purgatory. We were all, living and dead, one Catholic family.
And now, after the lockdown, the bishops are asking me to come home. I’m trying to return to Mass, but I am not truly sure if they want the real me, and if
I will be expected to change my clothes. I am 57, and I have been told not only that women can’t be priests, but that I, a grown woman, and mother of three daughters as well as a son, can’t even talk about women being priests, even though I have met amazing women Anglican priests who
Off I went to university … I went to lots of parties, but I also kept going to Mass and saying my prayers
Off I went to university in 1983, aged 18. I took with me a bottle of Lourdes water, a holy water font, my crucifix and the Morning and Evening Prayer book I had asked for when I was 16, and a cassette of Gregorian chant. I went to Mass every day. I studied English Literature, and met lots of people, in books and out of them, who were not Catholics, and who did not keep the rules I carefully adhered to, and I found that I loved them all the same and learnt a great deal from them.
I went to lots of parties, but I also kept going to Mass and saying my prayers, and I listened, to the girl who had had an abortion, to the boy who had tried to commit suicide when he realised he could only fall in love with another boy, to the friends from very different backgrounds, who didn’t believe in God or see why the Mass was so important to me, yet still accepted me. I met other Christians, and people from other faiths and none. I learnt so much in such a short time and I grew in my faith.
And then I came home from university. I was so excited to be back home, with my long curly hair, my earrings dangling, my long jumpers and leggings and Doc Marten boots, the way I had dressed when I went to Mass every day at the chaplaincy. I expected to go to weekday Mass with my parents and was completely taken aback by how appalled they were at the change in my clothes. They were very worried at what the radiate faith and love of God.
As a married woman I have had the experience of being pregnant and refusing an abortion on medical grounds because of my faith, and being so grateful I made that choice, but I can’t talk about how my experience has also made me believe it is wrong to criminalise the women who choose otherwise, or my fear that the far Right are hijacking the abortion debate.
I am married to a man and feel blessed by his love, but I also recognise that love from God in a married gay couple I know. I have four beautiful children, all born within three-and-a-quarter years, but I do not feel welcome to talk about my struggles with family planning or to argue for change, or to talk honestly about marriage and relationships in general. I want to come home as an adult, freely, to a Church I still love. But am I really welcome?
Anne Booth has published 23 books for children. Her first novel for adults, Small Miracles, about three nuns who win the lottery, is published in August by Harvill Secker.
For more features, news, analysis and comment, visit www.thetablet.co.uk

_____________________________________________________________ATT LÄSA TIDENS TECKEN
att göra en meningsskapande teologi för vår tid.
Föredrag av av sr Madeleine Fredell OP
https://www.dominikansystrarna.se/sr-madeleines-teologiska-sida/?fs=e&s=cl
Vi är kyrka-Sverige inbjuder till Zoom-samtal om
en synodal kyrka

onsdagen
den 12 oktober kl. 19.00

Inledning av Magdalena Dahlborg

Hur har det gått med synodarbetet i stiftet?
Magdalena Dahlborg har bevakat synoden i stiftet för tidskriften Signum.
För ett år sedan (oktober 2021) hade föreningen Vi är kyrka ett inledande zoommöte om synoden.
Då hade arbetet knappast påbörjats i stiftet. Vad hände sen?
- Hur stort blev engagemanget och vilka frågor var viktiga i församlingar och grupper?
-Vad har tagits med i med i stiftets sammanfattning och
- vad kom sedan vidare i Nordiska biskopskonferensens sammanfattning?
Efter inledningen blir det tillfälle till frågor och samtal.

Samarbete med Bilda
Mer information om anmälning kommer.
Svar till Synodgruppen från VäkS:
VäkS synodsvar sammanfattning.pdfSvar från Tyskland

Sehr geehrte Frau Finné,

leider sehe ich gerade, dass Ihr freundliches Schreiben an Bischof Bätzing hier leider unbeantwortet geblieben ist. Das tut mir sehr leid.
Er dankt Ihnen sehr für Ihre Zeilen, die zeigen, dass uns an verschiedenen Orten der Weltkirche die gleichen Fragen – wenn auch vielleicht auf unterschiedliche Weise – beschäftigen und wie sehr wir die gemeinsame Sorge um die Kirche teilen.
Ähnliches zeigt auch ein Sonderheft in der Reihe HerderThema, das wir herausgegeben haben. Ich sende Ihnen dieses Heft als englisches und italienisches pdf gern anliegend zusammen mit einem Brief der Präsidenten des Synodalen Weges zu. Sie können die drei Dateien gern nach Belieben weiterverbreiten.

Ihnen und den weiteren Unterzeichnenden Ihres Schreibens nochmals einen herzlichen Dank und
freundliche Grüße
Ihr Frank Ronge

 
(Dr. Frank Ronge
Leiter des Büros des Synodalen Weges
Leiter des Bereichs Glaube und Bildung
im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz)

 


Biskop Bätzings svar till NBK översatt till svenska
http://www.katolskvision.se/blog/?p=29965

Brev till biskop Bätzing angående NBKs kritik:
https://www.katolsktmagasin.se/2022/04/05/stod-till-den-synodala-vagen-i-tyskland-fran-vi-ar-kyrka-sverige/

Här en inspelning med Moira McQueen och Massimo Faggioli från ett webbinar den 16 februari 2022-
Hur kan vi vandra tillsammans som kyrka. Embracing Pope Francis' New Call to Synodality
https://www.youtube.com/watch?v=jWLBq2mbxIM

Synodality and Women  Phyllis Zagano om synodalitet och kvinnor om frågor som i hög grad berör kvinnor: om makt, om klerikalism och om diakonatet,
https://www.youtube.com/watch?v=iQcwpxdSmJc

A Kairos Time. Massimo Faggioli talar inför Scottish Laiity Network om "tid och otid" för synoden. När är en välbehaglig tid?
https://www.youtube.com/watch?v=exvanoMGM6E

Biskop Paul Dempsey berättar om sina farhågor och hopp inför synoden.
https://www.youtube.com/watch?v=jSu_S6rAKCwUTBLICK synod 

 

Herrens bebådelse – Jungfru Marie bebådelsedag Lukasevangeliet 1:26 –
38 Predikan av sr Madeleine Fredell op
https://www.youtube.com/watch?v=IhSJumnS6RE
Födda att representera Gud

Födda att representera Gud

sr Madeleine Fredell OP Födda att representera Gud inspelade föreläsningar del 1-2

Läs mer  

Att läsa tidens tecken

https://www.dominikansystrarna.se/sr-madeleines-teologiska-sida/?fs=e&s=cl

Läs mer  

OM OSS

Vi är kyrka Sverige, VäkS är en självständig förening med egna STADGAR men är också knuten till We are Church International.

Läs mer

VERKSAMHET

I anslutning till vår MÅLFORMULERING anordnar vi föredrag, och samtalskvällar Vi är kyrka har en offentlig facebooksida.

Läs mer

År 2021

UTTALANDE angående välsignelse av samkönade par ZOOMMÖTEN om JÄMSTÄLLDHET om EN SYNODAL KYRKA

Läs mer

Länkar

läs mer

Läs mer

STYRELSE

En ny STYRELSE valdes på årsmötet 18 november 2021:

Läs mer

BLI MEDLEM

Läs igenom STADGAR och MÅLFORMULERING om du håller med om det mesta kan du bli medlem MEDLEM.

Läs mer

År 2022

Verksamhetsplan Årsmötesprotokoll Colm Holmes

Läs mer
Läs om att bli medlem under rubriken  LÄS MER  
Läs igenom STADGAR och MÅLFORMULERING
om du håller med om det mesta kan du bli medlem MEDLEM.


ÅRSAVGIFT 250 KR för 2022
eller valfri gåva
BETALAS IN TILL bankgiro 504 – 9424.
Swish 123 023 5051
vi_tar_swish.pdf Öppna länk för  QR-Kod

Glöm inte att skriva namn och adress.