VI ÄR KYRKA SVERIGE

Creative solutions, creative results.

. Under hösten 2013 bildade en grupp katoliker, från olika delar av Sverige, föreningen Vi är kyrka Sverige. VäkS


En plattform för katoliker som längtar efter
* samhörighet och kontakt med reflekterande troende
* en aktiv strävan att tolka tidens tecken
* ett vardagligt socialt engagemang
* en generös och välkomnande kyrka där alla döpta kan ta del i
eukaristin, oavsett familjekonstellation.

Utifrån andra Vatikankonciliets dokument vill vi mötas i
bibelstudier, seminarier, bön, praktiskt och socialt arbete.
Vi vill föra en mångsidig, engagerad och respektfull dialog
kring frågor såsom
* samarbete och gemenskap i kyrkan
* relationen mellan lekfolk och kyrkans vigda ämbetsbärare
* jämlikhet mellan män och kvinnor
* kvinnors kallelser till kyrkans vigda ämbeten
* HBTQ-personers situation i kyrkan
* situationen för skilda och omgifta

I en levande och trovärdig kyrka får alla viktiga frågor plats.
Kärleken till Kristus och evangeliet är rörelsens centrum
och alla som söker detta centrum är välkomna.

 FREDAGEN DEN 18 FEBRUARI KL 17.00
Philippa Raths nya bok om biskopar, ordensmän, präster och lekmän som säger ja till kvinnor i kyrkliga ämbeten, till diakon och präst. Röster från kyrkans mitt.
ANMÄLAN  https://www.eventbrite.it/e/yes-to-women-deacons-and-priests-prominent-churchmen-show-solidarity-with-tickets-252176275027

UTBLICK synod
Synodality and Women  Phyllis Zagano om synodalitet och kvinnor om frågor som i hög grad berör kvinnor: om makt, om klerikalism och om diakonatet,
https://www.youtube.com/watch?v=iQcwpxdSmJc

A Kairos Time. Massimo Faggioli talar inför Scottish Laiity Network om "tid och otid" för synoden. När är en välbehaglig tid?
https://www.youtube.com/watch?v=exvanoMGM6E

Biskop Paul Dempsey berättar om sina farhågor och hopp inför synoden.
https://www.youtube.com/watch?v=jSu_S6rAKCwFödda att representera Gud

Födda att representera Gud

sr Madeleine Fredell OP Födda att representera Gud inspelade föreläsningar del 1-2

Läs mer  

OM OSS

Vi är kyrka Sverige, VäkS är en självständig förening med egna STADGAR men är också knuten till We are Church International.

Läs mer

VERKSAMHET

I anslutning till vår MÅLFORMULERING anordnar vi föredrag, och samtalskvällar Vi är kyrka har en offentlig facebooksida.

Läs mer

År 2021

UTTALANDE angående välsignelse av samkönade par ZOOMMÖTEN om JÄMSTÄLLDHET om EN SYNODAL KYRKA

Läs mer

Länkar

läs mer

Läs mer

STYRELSE

En ny STYRELSE valdes på årsmötet 18 november 2021:

Läs mer

BLI MEDLEM

Läs igenom STADGAR och MÅLFORMULERING om du håller med om det mesta kan du bli medlem MEDLEM.

Läs mer

VÅREN 2022

Våren 2022 kommer vi att ha två Zoom-möten om synoden, öppna för alla medlemmar.

Läs mer