OM OSS

Föreningen Vi är kyrka Sverige, har vid årsmötet 2023 ombildats till ett nätverk som håller kontakt med We are Church International

VERKSAMHET

I anslutning till vår MÅLFORMULERING anordnar vi föredrag, och samtalskvällar Vi är kyrka har en offentlig facebooksida.

Läs mer

År 2021

UTTALANDE angående välsignelse av samkönade par ZOOMMÖTEN om JÄMSTÄLLDHET om EN SYNODAL KYRKA

Läs mer

Länkar

läs mer

Läs mer

STYRELSE

En ny STYRELSE valdes på årsmötet 18 november 2021:

Läs mer

BLI MEDLEM

Läs igenom STADGAR och MÅLFORMULERING om du håller med om det mesta kan du bli medlem MEDLEM.

Läs mer

År 2022

Verksamhetsplan Årsmötesprotokoll Colm Holmes synoden

Läs mer

År 2023