Förslag till verksamhetsplan 2022


1 I januari, öppet styrelsemöte på Västmannagatan, tillsammans med  

    arbetsgruppen och nya styrelsen.

2.  Ny hemsida  www.viarkyrkasverige.com

3. Utveckla samarbetet med Bilda

4. Utskick av enkät som underlag för svar på synodfrågorna till

     biskopssynoden 2023

5. I mars öppet styrelsemöte på zoom med sammanfattning av

    enkätsvaren

Före 15 maj inlämning av svar till samordningsgruppen för synoden och till internationella synodsekretariatet.

6. Projektet ”Höj blicken” fortsätter. Vi bjuder in representanter för  

    systerorganisationer via WAC eller via personliga kontakter och skaffar oss därför kunskap om förhållanden i andra länder. 

Bilda kan även i fortsättningen hjälpa oss med länk.

7. Bevakning av nationell och internationell press utifrån vårt    

     intresseområde.  (NBKs brev till DBK, vårt svar till b Bätzing, Km)

8. Rapporter från arbetet i våra församlingar och ge stöd åt utsatta

    församlingsmedlemmar

   9. Besök på Biskopsämbetet och rapport till biskop Anders en gång per år.

10.  Aktiv ekumenik. Inbjudan till andra kristna att delta i vårt arbete och

        även besök till andra kristna församlingar. Kontakt med Sveriges kristna

        Råd.


Önskvärt att vi har åtminstone ett fysiskt möte per år, helst två, övriga möten via ZOOM. Rimligt att vi har minst fyra möten per år.