Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften

AVGIFT 250 KR för 2022
BETALAS IN TILL bankgiro 504 – 9424.
Swish 123 023 5051
Glöm inte att skriva namn och adress.

OBS INGEN MEDLEMSAVGIFT FÖR 2023.