Styrelsen väljs på 2 år (2021-2022)och består av:

ordförande: Elisabet Finné
sekreterare: Kerstin Persson
kassör Cecil de Rosario
Du kommer i kontakt med oss genom
e.post: viarkyrka2013@gmail.com

Vid årsmötet 19 april 2023 avgick styrelsen och föreningen ombildades till ett nätverk.