Styrelsen väljs på 2 år och består av:

ordförande: Elisabet Finné
sekreterare: Kerstin Persson
kassör Cecil de Rosario
Du kommer i kontakt med oss genom
e.post: viarkyrka2013@gmail.com