VIKTIGT

VÄLKOMNA


ONSDAGEN DEN 19 april 2023
KL 19.00- ca 20.30


Alla medlemmar i Vi är kyrka Sverige kallas till årsmöte och alla intresserade inbjuds.


Före själva årsmötesförhandlingarna
får vi en tillbakablick över VäkS tillkomsthistoria och de tio år som gått.
av

 Hans Reiland
Föreningens ordförande under många år.
Därefter möjlighet till frågor och samtal.

Mötet äger rum på zoom, anmälan till viarkyrka2013@gmail.com

Zoom:  tio år med Vi är kyrka Sverige
 _______________________________________________


december 2022
RUNDBREV OM FORTSÄTTNING FÖR VäkS

Kära alla ni som är medlemmar i eller intresserade av VäkS!
Ni kan följa verksamheten här på hemsidan https://www.viarkyrkasverige.com/ och
Face-book https://www.facebook.com/groups/411330048979028.
På, det på grund av covid försenade, årsmötet för 2020 (i november 2021) gjordes en stadgeändring och en ny styrelse valdes för två år, d.v.s. fram till årsmötet i april 2023.
En styrelse som var tänkt att, i första hand, vara administrativ med hopp om att medlemmarna skulle hjälpas åt med programverksamheten.
Vad har hänt?
*I februari 2021 tog Katolskt Magasin in en kort informationstext om ”Nystart för VäkS”
*Under 2021 ordnades en egen hemsida för VäkS och ett utökat samarbete med *Studieförbundet Bilda gjorde att vi lättare kunde ordna zoom-möten. Bilda har gett oss ett föreningskonto med möjlighet att använda en egen zoom-länk.
* I maj 2021 hade vi ett Zoommöte om häftet Jämställd i kyrkan. Häftet sammanställdes av stiftets tidigare jämställdhetsråd och inledare var Pehr Thorell och Carin Zetterlund.
*I oktober 2021 hade vi så ett samtal om Världssynoden, med inledningar av sr Antonia Wurzer och Biskop Anders.
*Vi har skickat ut en nätenkät med frågor om synoden. Enkäten besvarades av ett 60-tal personer och svaren låg till grund för synodsvaret som skickades från VäkS till stiftets synodgrupp. Svaret översattes till engelska och skickades också till synodsekretariatet i Rom.
* I mars 2022 hade vi ett öppet zoom-möte med redovisning av enkätresultaten.
* efter årsmötet i april 2022 Berättade Colm Homes från We are Church International om reforminitiativ i andra stift.
* Oktober 2022 hade vi ett Zoom-samtal om hur det gått med synoden i vårt stift. Inledare Magdalena Dahlborg (texten finns på hemsidan)
*Predikningar och föredrag av sr Madeleine Fredell har spelats in och lagts ut på VäkS hemsida.
* Deltog i Pride-paraden i Stockholm med banderollen Katoliker mot diskriminering av HBTQI-personer. Tro Hopp och Kärlek
Årsavgifter och gåvor har gett oss möjlighet att bekosta inspelningar, hemsida och banderoll till Pride paraden.
Hur går vi vidare?
Behövs VäkS? Ska och kan vi fortsätta som förening?
Har VäkS haft någon betydelse för dig? Kan VäkS ha varit stöd för marginaliserade katoliker?
Hur ser du på samtals/debattklimatet i kyrkan?
Vad skulle VäkS kunna göra under 2023? Zoom-möten? Lokala träffar? Skrivelser?
VäkS har samarbete med den internationella organisationen We are Church International WACI som har möte i ROM november 2023. Ev. deltagande sker på egen bekostnad.

Nu behövs idéer och respons från er alla.
Till årsmötet 2023, om föreningen ska fortsätta, behöver vi, välja en ny styrelse: kassör, sekreterare och ordförande. Kan du själv tänka dig att ställa upp i styrelsen så hör av dig Hör också av dig om du har förslag på andra som skulle kunna ingå i en styrelse.
Hälsningar med önskan om en välsignad julhelg och ett gott nytt år!
Elisabet Finné, Cecil de Rosario, Kerstin Persson