VÄKS årsmöte
                                                                                             Till VÄKS, medlemmar, sympatisörer,
                        Alla medlemmar kallas och sympatisörer och intresserade inbjuds till VÄKS årsmöte onsdag 19 april 2023, kl. 19 via ZOOM. Bilda ger oss länk som skickas ut av Kerstin Persson.
                        Alla är välkomna till årsmötet. De som betalat årsavgiften 2022 deltar i ev. omröstning. Övriga är välkomna att delta i diskussionen.
                        Vi hoppas kunna presentera ett program. År 2023 har VÄKS funnits som organisation i 10 år och någon av dem som var med från början kan förhoppningsvis ge oss en historisk återblick.
                        Styrelsen, kassör Cecil de Rozario, sekreterare Kerstin Persson och ordförande Elisabet Finné träffades helgen 28-29 januari hos Birgittasystrarna i Djursholm. Vi planerade för årsmötet och diskuterade föreningens framtid. Det blev ett konstruktivt möte under trevliga former. Vi sökte kontakt med biskop Anders, som dock inte hade möjlighet att träffa oss.
                        Tyvärr är föreningen liten och vi har inte lyckats hitta ersättare till styrelsen när nu den gamla styrelsen avgår.
                        Vårt förslag är därför att vi upphör som föreningen. MEN samtalet fortsätter. Vi kan t.ex. satsa på att träffas en gång per år, över en helg, på Marielund, i Djursholm, Vadstena eller någon annan plats där vi kan övernatta, fira mässa och umgås. Någon ansvarar för planering. I år kan vi ev. vara på Marielund, 3-5 november. Mer information om detta senare. Till dessa möten kan vi också inbjuda biskop Anders eller andra inledare /talare.
                        Vi bör också ha någon som håller kontakt med den internationella föreningen WACI (We are Church International). Avgiften för prenumeration på WACI:s nyheter är inbetald också för året 2023. Lämpligt är också att utse någon som kan bevaka katolsk press, The Tablet, Signum, Katolskt Magasin och Katolsk Visions mail nyheter, mm.
                        Dessa uppdrag blir inte betungande och kan variera. Viktigt är att vi håller kontakten och att samtalet fortsätter, även om vi beslutar att lägga ner föreningen.
                        Mer information om årsmötet kommer kring den 20 mars. Alnö 8 februari 2023
Elisabet Finné, ordförande
______________________________________
Sammanfattning av svar på rundbrevet från december 2022
Vad har VäkS betytt?
1. Gemenskap med likasinnade,  
2. Exkluderade personer har känt sig uppmuntrade och bekräftade.
VÄKS behövs som samtalsforum och stöd för folk som annars skulle bli ensamma i sin frustration.
Gärna ett möte om Kyrkorna på Pride/ Pride-veckan när det närmar sig
3. Internationella utblickar behövs. VäkS kan tipsa om sådana kanaler. Kontakten med We are Church International viktig.
4.Inspirerande föredrag och zoom-samtal Fler predikningar och föredrag av sr Madeleine
Vore bra med program på Zoom om mänskliga rättigheter och inkludering.
5. De fysiska mötena har varit viktiga och ger mer. Levande möten mellan människor är viktiga där man kan känna sig fri att uttrycka vad man tänker, fira enkel mässa och äta något tillsammans.
Gärna fysiska träffar över en helg, bra för dem som har längre resväg.
6, Viktigt att kunna följa synoden.
Jag tänker mig att vi under 2023 följer upp den synodala processen.
7. FB-sidan har varit viktig och behövs, helst hemsidan också.
­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________
Frågor som kommit upp.
Hur och i vilken form kan vi fortsätta?
Någon slags fortsättning behövs.
Vem, vilka ordnar programpunkter om det inte finns någon styrelse?
Hur håller vi igång samtalet om VäkS kärnpunkter?
Kan vi göra en e-postlista för kontakt? (alla har inte fb)