att göra en meningsskapande teologi för vår tid sr Madeleine Fredell OP

Länk till föredraget (text)

https://www.dominikansystrarna.se/sr-madeleines-teologiska-sida/?fs=e&s=cl